Posts

Showing posts with the label KUMPULA DOA

Pengakuan Iman Rasuli(Syahadat Para Rasul)

Image
Didalam pengajaran iman kristen,Pengakuan Iman Rasuli disebut juga kredo Rasuli atau Kredo para Rasul yaitu salah satu dari kredo yang secara luas di terima dan di akui oleh seluruh greja gereja kristen,khususnya gereja gereja yang berakar dalam tradisi barat. Di kalangan gereja khatolikh Roma kredo ini disebut syahadat para Rasul. Pengakuan iman Rasuli terbagi atas tiga bagian utama yaitu: Mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita Allah ,Anak dan Penebusan kita Mengenai Allah Roh kudus dan Pengudusan kita Teks dalam bahasa indonesia menurut versi Katolik Roma dan Protestan: VERSI KATOLIK ROMA Syahadat Para Rasul: Aku percaya akan Allah, Bapa yang maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi; Dan akan Yesus Kristus; Putranya yang Tunggal,Tuhan kita,yang di kandung dari Roh Kudus:dilahirkan oleh perawan Maria,yang menderita sengsara dalam pemerintahan pontius pilatus,di salibkan,wafat dan di makamkan; Yang Turun ke tempat penantian pada hari ke tiga

DOA DOA ORANG KRISTEN

Image
Doa Kristen Agama merupakan sebuah keyakinan yang dianut oleh manusia. Di dunia ini, ada beberapa agama yang dikenal dan banyak pengikutnya, seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Setiap agama mengajarkan keyakinan pada Tuhan. Keyakinan seseorang terhadap agama yang dipeluknya dapat diaplikasikan dengan doa. Dalam agama Kristen, ada banyak doa yang dipanjatkan. Dalam agam Kristen, doa berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama Kristen, doa dapat diartikan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus maupun dengan jemaat Kristen lainnya, baik yang tergabung dalam perkumpulan maupun secara pribadi. Selain itu, doa dapat diartikan sebagai bentuk permohonan atau permintaan umatnya kepada Tuhan atau hubungan kita yang paling intim dengan Tuhan. Nah, berikut ini kumpulan doa Kristen yang sering dipanjatkan. Doa Kristen untuk Tidur “Tuhan Yesus Kristus, anak Allah. Terima kasih atas berkatmu hari ini yang begitu indah. Tuhan, sebentar lagi hamba akan beristir

Doa Malam Kristen

Image
Doa Malam Kristen Bapa Sorgawi,terima kasih atas penyertaanMu sepanjang hari ini,kiranya banyak dosa kami yg sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan kami mohon pengampunanMu. Doa malam kristen Bapa ajari kami bersyukur atas segala karunia yg Engkau berikan pada kami.Jadikanlah kami saluran berkatMu bagi sesama kami. Bapa kami hendak beristirahat tak lupa kami letakkan segala pergumulan dan beban kami ke dalam tangan kuasaMu.Kami tahu Engkau Allah yg hidup yg turut bekerja dlm segala kehidupan kami.Dan kami tahu rancanganMu rancangan yg terbaik untuk kami yg mendatangkan damai sejahtera. Kiranya berkati kami dlm tidur kami dan biarlah Roh Kudus bekerja atas kami.Dalam Nama PutraMu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya ,Amin. Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati.

Doa Bapa Kami

Image
Doa Bapa Kami (kadangkala dikenal dengan kedua kata Latin pertama sebagai Pater Noster, dan dalam bahasa Yunani sebagai Πάτερ ἡμῶν; bahasa Inggris: The Lord's Prayer) adalah doa yang paling terkenal dalam agama Kristen. Doa Bapa Kami Menurut Perjanjian Baru, doa ini diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai pedoman berdoa. Doa ini diambil dari kitab Injil Matius (Matius 6:9-13), yang muncul sebagai bagian dari Khotbah di Bukit. Sebuah doa yang mirip ada pula di kitab Injil Lukas (Lukas 11:2-4). Ada yang berpendapat bahwa Doksologi (Sebab Engkaulah yang mempunyai Kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.) kemungkinan tidak ada dalam versi asli doa ini, tetapi ditambah kepada Injil karena merupakan penggunaannya dalam liturgi gereja awal.    ISI DO BAPA KAMI VERSI KATHOLIK (Tertulis pada buku puji syukur no 10) Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti